Ако искате да рекламирате в един от най-големите светски сайтове в страната моля, пуснете запитване на имейл: [email protected] или на мобилен телефон: 0877 880 000.

УСЛОВИЯ, РЕД И ТАРИФА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕ ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ В ИЗБОРИТЕ  ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАСРОЧЕНИ ЗА 02 АПРИЛ 2022Г. 
ЦЕНИТЕ НЕ НАДВИШАВАТ СРЕДНИТЕ ПАЗАРНИ ЦЕНИ ЗА ТЪРГОВСКА РЕКЛАМА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 6 МЕСЕЦА ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЯСНИТЕЛНАТА КАМПАНИЯ. УСЛОВИЯТА, РЕДА И ТАРИФАТА СА ПУБЛИКУВАНИ НА СТРАНИЦАТА НА ИНТЕРНЕТ САЙТА ZDRAVNO.NET

 предоставящ онлайн новинарски услуги към дата 01.02.2023г.


на „Асмара“ ЕООД, ЕИК: 201714434, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Краище“ №1, представлявано от  Светослав Владимиров Кантарджиев, в качеството на доставчик на медийна услуга, като собственик на интернет сайта –zdravno.net предоставящ онлайн новинарски услуги.

1.    Платена публикация/ хроника, събитие, обръщение, послание/ в сайта - zdravno.net 900 лв.
2.    Публикуване на предизборен спот в сайта - zdravno.net -850 лв. на ден
3.    Предоставяне на банер/ рекламна площ – 728/90 в сайта– zdravno.net-500 лв. на ден
4.    Изработка на банер/ рекламна площ – 728/90 в сайта– zdravno.net -700 лв.